باسمه تعالي

لطفا موارد ذیل را بدقت مطالعه نمایید

راهنماي مراجعه به گزينش و تكميل فرم اطلاعات فردي جهت پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره

داوطلب گرامی

باسلام

لطفا" قبل از مراجعه به هسته گزينش، مطالب مندرج دراين راهنما را مطالعه و اقدامات مربوطه را انجام دهيد تا روند كار گزينش شما با سهولت و سرعت بيشتري انجام پذيرد.

1 - به استناد تبصره ۲ ماده۲ قانون گزينش كشور به لحاظ كثرت تقاضا و محدوديت ظرفيت مجوزهاي موجود ، ملاك پذيرش افراد ضابطه انتخاب اصلح خواهد بود .

2 - تهیه ی مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه
- فتوکپی کارت ملی
- چهارقطعه عكس 4x3 پرسنلي با زمينه سفيد و پشت نويسي شده (عکسها بدون روتوش و آقایان بدون کراوات وخانمها باحجاب اسلامی وبدون آرایش).
- فتوکپی کارت پایان خدمت .(آقایان).
- فتوکپی مدارک تحصیلی ویا گواهی فارغ التحصیلی با ذکر معدل
- ارائه مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلی در مجلات معتبر(دارای رتبه علمی پژوهشی) و یا گواهی پذیرش مقاله
- ارائه کتب تألیفی و یا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلی
- گواهی احراز رتبه علمی ، فرهنگی، مذهبی و ... در سطح شهرستان، استان، کشور یا بین المللی
- گواهی ایثارگری(جانبازان،خانواده شهدا،اسرا،و...)
- گواهی فعالیت در بسیج با ذکر تاریخ و نوع عضویت (عادی یا فعال)
- گواهی سابقه کار مرتبط با رشته شغلی ( با ذکر تاریخ اشتغال و عنوان شغل )
- ارائه طرحهای پژوهشی مرتبط با رشته شغلی وگواهی تایید آن
12 - گواهی نامه مهارتهای هفتگانه رایانه از مراکز معتبر ویا ارائه گواهی هر کدام از مهارت ها بطور جداگانه (ICDL  )

 

تذکرات :

- دوره طرح نیروی انسانی سابقه کار محسوب میشود

- در صورتی که کسی در دوران خدمت سربازی در رشته تحصیلی که داوطلب استخدام در آن است کار کرده باشد این مدت سابقه کار محسوب میشود . ( به طور مثال پزشکی که دردوران خدمت سربازی در مراکز درمانی به عنوان پزشک به خدمت سربازی اشتغال داشته باشد .)

- گواهی شرکت در همایش ها وسمینارها ، تقدیرنامه ها و گواهی های آموزشی ( به جزء ICDL  ) فاقد امتیاز است .

- گواهی های احراز  رتبه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی،ورزشی و... حداقل باید در سطح شهرستان باشد ، از ارائه مدارک در سطح پایین تر خودداری فرمایید .

"ارائه اصل مدارک الزامی میباشد."

ضرویست کپی کلیه مدارک در کاغذ A4 گرفته شود.

- دریافت فرم اطلاعات فردي را دريافت كرده و پس از چاپ (دورو) نسبت به تكميل آن اقدام نماييد. دریافت فرم اطلاعات فردی

- فرم اطلاعات فردي مي بايست با خودكار آبي و بصورت خوانا و شفاف و بادقت تكميل شود. لذا به فرمهايي كه اطلاعات مندرج درآن ناخوانا و ناقص باشد ترتيب اثر داده نمي شود.

- درصفحه اول، عكس 4x3 پرسنلي با زمينه سفيد و پشت نويسي شده الصاق نماييد. موارد پشت نويسي عكس ها شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر و كدملي مي باشد.

- اطلاعات سجلي را مطابق با شناسنامه و كارت ملي تكميل نموده ودرصورت مغايرت اطلاعات شناسنامه با هويت واقعي، توضيحات لازم را در قسمت" مختصري از زندگي" ارائه نماييد.

- درصورت كمبود جا براي درج اطلاعات دربرخي از جداول فرم، يك برگ سفيد ضميمه، هنگام تكميل فرم تهيه كرده و اطلاعات تكميلي را درآن مرقوم فرماييد. هرچه اطلاعات ارائه شده توسط شما كاملتر و دقيق تر باشد مراحل گزينش با سرعت و سهولت بيشتري انجام مي پذيرد.

- درقسمت وضعيت خانوادگي اطلاعات كامل شامل نام و نام خانوادگي ، شغل، تحصيلات، آدرس و تلفن كامل محل كار پدر و همسر را قيد نماييد.

- درقسمت وضعيت تحصيلي، اطلاعات كامل مقاطع مختلف تحصيلي خودرا درج نموده و درصورت داشتن تحصيلات دانشگاهي رديف "زيرديپلم" را خط تيره بگذاريد.

- در تمام مراحل تكميل فرم چنانچه جدولي فاقد اطلاعات است با خط تيره پر نماييد به گونه اي كه هيچ جدولي خالي نباشد.

- درقسمت مشاغل رسمي و غيررسمي، فهرست كليه مشاغل شامل رسمي/ پيماني/ قراردادي/ پاره وقت/ ساعتي و پروژه اي را قيد نماييد. با توجه به اهميت موضوع حتما" نشاني كامل و تلفن محل كار را درج و در صورت كمبود فضا از برگه ضميمه استفاده كنيد.

- درقسمت اطلاعات محكوميت درمراجع قضايي، چنانچه هرگونه محكوميت يا تخلفي درهيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا مراجع قضايي داشته ايد قيد نماييد. درصورت داشتن محكوميت و عدم ارائه اطلاعات، به علت عدم صداقت در ارائه اطلاعات، طبق بند 4 ماده 2 قانون گزينش، واجد صلاحيت عمومي براي استخدام نخواهيد بود.

- درقسمت سوابق گزينش، لطفا" اطلاعات لازم را درج نماييد. اين امر درسرعت فرآيند گزينش شما تأثير بسزايي دارد.

- درقسمت شماره تماس ضروري، علاوه برتلفن هاي ثابت و همراه خودتان، شماره تلفن رابط (همسر، پدر، مادر، خواهر ،برادر) را نيز با ذكر نام و نام خانوادگي درج نموده تا درمواقع ضرورت براي پيگيري هاي بعدي تماس گرفته شود.

- درصفحه 2 درقسمت مسافرت خارج كشور، هرگونه سفر خارجي( سياحتي، زيارتي به عتبات عاليات و حج ، تحصيلي، شغلي و ....) درج گردد.

- درصورت تحصيل درخارج از كشور لازم است فرم اطلاعات تحصيلي خارج ازكشور را از هسته گزينش دريافت كرده و تكميل نماييد.

- دربخش سوابق ايثارگري،هرگونه سابقه جبهه و جانبازي خود يا خانواده درجه يك را با ذكر نسبت درج نماييد.

- همچنين فرزندان معزز شهداء اطلاعات لازم را قيد نمايند.

- دربخش سوابق فعاليت هاي سياسي و اجتماعي، هرگونه سابقه ويا همكاري دربسيج ،شبكه ناظرين شوراي نگهبان ، مؤسسات خيريه يا عام المنفعه ، سازمانهاي مردم نهاد، سازمان ملي جوانان، سازمان تبليغات اسلامي ،اداره ارشاد اسلامي ،حوزه علميه و... را قيد نماييد.

- درقسمت نشاني محل سكونت ، دقت لازم را در ارائه آدرس محل هاي سكونت در ده سال اخير مبذول نماييد.

*مهم: هرگونه نقص درارائه آدرس باعث خواهد شد به فرم ارائه شده ترتيب اثر داده نشود. لذا كاملترين آدرس را همراه با كروكي قيد نماييد.

در انتهاي صفحه 2 جمله مربوطه را كامل و با درج تاريخ ، امضاء نماييد.

شماره تماس جهت پاسخگوئی به سوالات داوطلبین محترم درساعت اداری 30/8 لغایت 12

برادران:22439792-021

خواهران:22439793-021

زمان ومکان مراجعه:

دوشنبه 11/8/94 – سه شنبه 12/8/94 – چهارشنبه 13/8/94 ازساعت 30/8 لغایت 12

مکان:دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سالن تربیت بدنی آدیدین نیکخواه بهرامی

 

هسته گزینش
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

مشاهده نتیجه آزمون